Inclusiever onderwijs krijgt handen en voeten in Zaltbommel

Inclusiever onderwijs krijgt handen en voeten in Zaltbommel


Zaltbommel – Praktijkonderwijs De Brug, Cambium College, Koninklijke Kentalis en de gemeente Zaltbommel willen samen passend onderwijs concreet vormgeven en groeien naar inclusiever onderwijs. Zo worden de kansen van leerlingen met een gehoorbeperking vergroot zowel in het vervolgonderwijs als op de arbeidsmarkt.

Met het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst op 2 december is een historische stap gezet naar inclusief onderwijs voor jongeren met een gehoorbeperking. Onderwijswethouder Adrie Bragt: “Kentalis is van harte welkom in Zaltbommel. Willen is kunnen. Het blijkt maar weer, dan gaat het gewoon lukken.”

Kentalis Compas College biedt nu in Sint Michielsgestel speciaal onderwijs aan jongeren die doof of slechthorend zijn in de leeftijd van 12 tot 20 jaar. “Samenwerking en verbinding tussen regulier en speciaal voortgezet onderwijs is belangrijk. Samen kunnen we bestendig en hoogwaardig onderwijs bieden en zo de kansen voor onze leerlingen vergroten”, aldus Sandra Beuving raad van bestuur Kentalis.

De leerlingen volgen straks onderwijs in een nieuw gebouw op de onderwijs campus, waarbij nauw samengewerkt wordt met de daar al aanwezige scholen van De Brug en het Cambium College. Hans van Gent, directeur van De Brug: “We gaan samen een brug slaan naar de toekomst.” Rector-bestuurder Hanneke Koster van het Cambium College vult aan: “De kers op de taart is het moment dat de eerste Kentalis-leerling het diploma bij ons haalt.”

Kennis inbrengen, overbrengen en gebruiken
Ook medewerkers van de betrokken scholen profiteren van de samenwerking. Docenten kunnen meer gebruikmaken van de specifieke kennis van Kentalis en medewerkers van Kentalis kunnen zich volledig richten op het overbrengen van de specifieke expertise over deze leerlingen. Zo realiseren zij gezamenlijk een passend onderwijsaanbod voor de doelgroepen van de verschillende scholen.

De drie scholen stellen samen een plan van aanpak op voor de komende twee jaar. Trapsgewijs wordt de samenwerking voorbereid en ingevuld. Het is de bedoeling dat in augustus 2022 de Kentalis-leerlingen starten in Zaltbommel.

Fotobijschrift – Het glas wordt geheven na de ondertekening door de aanwezigen met de ondertekenaars van links naar rechts Hans van Gent directeur De Brug, Sandra Beuving raad van bestuur Kentalis, wethouder Adrie Bragt, Ton Keijzers bestuurder De Brug en Hanneke Koster bestuurder Cambium College.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error: Content is protected !!